POM

POM (polyoksymetylen =acetal)

POM er termoplastisk materiale som har meget god dimensjonsstabilitet, høy strekkfasthet, elastitetsmodul, bøyefasthet og seighet. Det har blitt en av de mest utbredte konstruksjonsplastene. Materialet har også gode glide egenskaper og lav vann absorbsjon. Med gode egenskaper selv nedsenket i saltvann, er bla offshore og marin sektor storbrukere av dette materialet. POM brukes i hovedsak i generelle tekniske komponenter og til finmaskinerte komponenter. POM er også godkjent for bruk i kontakt med næringsmidler.

 

Vær- og kjemikalie bestandighet:
Ved langvarig påvirkning av, eller anvendelse i, varmt vann over 65 °C kan det oppstå sprøhet og krakeleringer (hydrolyse).
Kjemikalieresistensen er god

Bearbeiding:
POM kan bearbeides med standard mekanisk verktøy og gjerne verktøy som er beregnet for metaller (aluminium). Skjærhastighet bør være høy og verktøyet som benyttes må være skarpt.

Bruksområder:
Næringsmiddelindustrien benytter POM i høy grad da materialet er lett å rengjøre og ikke blir spesielt påvirket av rengjøringsproduktene som vanligvis blir brukt.

Typiske produkter:
Lager, tannhjul, glidelager, håndtak, trallehjul, pumpedeler og isolasjonsdeler for elektro

Oppbevaring:
Plasten bør oppbevares innpakket i plast slik at den ikke tar til seg fuktighet.

3D Printing:

Temperatur på dyse ved printing 250°C

 

Egenskaper
Mekaniske. Egenvekt 1,41 g/cm³
Slagfasthet ub
Strekkfasthet 65 N/mm²
E-modul 3000 N/mm²
Kuletrykk hardhet 135 N/mm²
Termisk. Brukstemp maks kortvarig. 100 °C
Brukstemp maks langvarig. 90 °C
Brukstemp min langvarig. -40 °C
Utvidelse tall ved temp endring 0,09 mm/m/ °C
Diverse. Fuktighetsopptak 0,25 %

SaveSave

SaveSave