PA

PA (polyamid)

Fremstilt av en diamin og en dikarboksylsyre. Det finnes flere varianter av PA hvor de fysiske og kjemiske egenskapene varier deriblant PA 6 og PA 6 6, som er de mest alminnelige.
Polyamid kjennetegnes ved god slitasjebestandighet, lav friksjonskoeffisient, god varmebestandighet samt god slagfasthet. I tørre omgivelser har den også god elektrisk isolasjonsevne.
Sammenliknet med de øvrige termoplaster er PA et relativt kostbart materiale.

Vær- og kjemikalie bestandighet

Kjemiske egenskaper for Polyamid er gode. Den er bestandig mot de fleste oljer og fettstoffer. Bestandighet mot de vanligst benyttede løsemidler er også god, men den har begrenset bestandighet mot syrer og baser. Vanlige alkaliske rengjøringsmidler byr imidlertid ikke på problemer.

Bearbeiding:

Polyamid kan bores, dreies, freses og sages. Verktøy som er beregnet til bløte metaller kan som oftest benyttes. Generelt skal verktøy og egger være skarpe. Kjøling ved bearbeiding av emnet vil gi et bedre resultat.
Ved liming av Polyamid til seg selv benyttes løsemiddelholdig lim. Ved liming mot uorganiske materialer kan. to-komponent  epoxy lim benyttes. Generelt bør flatene avfettes og slipes før liming.
Polyamid kan varme- og friksjons sveises med godt resultat.

Bruksområder:

PA brukes mest i industrien til bl.a. rør, bolt, tannhjul, koblinger o.l. hvor slitestyrke og mekaniske egenskaper er avgjørende. Forøvrig kan det jo også nevnes at den kjente nylonstrømpebuksen er laget av PA.

Oppbevaring:

Plasten bør oppbevares innpakket i plast slik at den ikke tar til seg fuktighet.
Polyamid er hygroskopisk. Dette innebærer at den absorberer vann, noe som igjen endrer en del av materialets egenskaper som f.eks. isolasjonsevnen, strekkfasthet og stivhet. Slagfastheten øker ved høyere fuktighetsinnhold.

3D Printing:

Temperatur på dyse ved printing 220-250°C

Egenskaper
Mekaniske. Egenvekt 1,14 g/cm³
Bøyefasthet 106 N/mm²
Strekkfasthet 55-58 N/mm²
E-modul 1800-3400 N/mm²
Forlengelse ved brudd 40 –

100

%
Termisk. Brukstemp maks kortvarig. 160 °C
Brukstemp maks langvarig. 100 °C
Brukstemp min langvarig. -40 °C
Utvidelse tall ved temp endring 0,08 mm/m/ °C
Diverse. Vannopptak i luft 2-3 %

SaveSave

SaveSave

SaveSave