ABS

ABS

(akrylnitrilbutadienstyren)

Er en termoplast med god balanse mellom fysiske og kjemiske egenskaper. Slagstyrke og aldringsbestandighet er særlig god.

Vær- og kjemikalie bestandighet:

Værbestandigheten til ABS er noe begrenset, men ved hjelp av tilsetninger som f.eks. svart fargestoff kan dette forbedres betraktelig.
Kjemikalie bestandigheten for ABS er relativt god og den påvirkes ikke av vann, uorganiske salter, syrer og baser. Materialet er løselig i aldehyder, ketoner, estere og noen klorerte hydrokarboner.
Aceton(Enkleste form for keton) brukes for å få en jevnere overflate på printede ABS deler.
Aceton varmes opp og plast delene plasseres i dampen.

Bearbeiding:

ABS kan bearbeides med standard mekanisk verktøy og gjerne verktøy som er beregnet for metaller (aluminium) og trevirke. Skjærhastighet bør være høy og verktøyet som benyttes må være skarpt. Det anbefales kjøling ved mekanisk bearbeiding for å unngå smelting av materialet.
Dersom overflate finnish er viktig for produktet kan ABS overflatebehandles med lakk, forkrommes eller kasjeres (legge på tynt sjikt) med et akrylbelegg eller et polyesterbelegg.
Eller bruk av Aceton damp som nevnt tidligere.
ABS kan limes til seg selv ved hjelp av løsningsmiddel-holdige limtyper. Ved liming mot andre materialer kan lim basert på polyuretan eller epoxy benyttes.
Prøv også og lim ved hjelp av ABS oppløst i Aceton.

Bruk av Acetone damp:

Bruk en metall boks eller en beholder av glass. Lag en plate som modellen kan stå på i bunn av boksen (Modellen må ikke stå i Acetonen) platen utsyres med ståltråd slik at plate og modell kan taes ut. Dekk bunnen av boksen med Aceton og varm denne opp til 60-80 grader og legger over et lokk. Unngå for mye trekk i rommet. Når Acetonen begynner å dampe senker man modellen ned gjøres forsiktig for å ikke virvle ut all dampen. Pass på hele tiden for det går ganske fort før modellens overflate begynner å smelte  ta ut modellen ved ønsket resultat. (prosessen fortsetter litt etter på).

Husk god ventilasjon bruk verneutstyr Briller og hansker!

Bruksområder:

Lego er vel det som er mest kjent som er laget av ABS.
Terhi båter fra Finland er ett annet eksempel.
Det er også fritt for avsetningsstoffer og kan benyttes i forbindelse med næringsmidler.

Noen farger typer til tatovering inneholder ABS.

Oppbevaring:

Plasten bør oppbevares innpakket i plast slik at den ikke tar til seg fuktighet.

3D Printing:

Temperatur på dyse ved printing 220-230°C
Oppvarmet underlag kan være en fordel når man skal printe store objekter.ABS krymper og kan  løsne fra underlaget når man ikke har oppvarmet bord.
Men underlag med Kaptontape (uten Teflon) som er penslet med Aceton ABS blanding kan prøves.

Oppbevaring:

Plasten skal oppbevares innpakket for å hindre fuktopptak. Fuktig plast har en tendens til og boble og sprute fra dysen. Dette gir igjen fare for tilstoppelse og forringelse av kvaliteten på ferdig produkt.
Vi har 13 forskjellige farger på lager.

Egenskaper

Mekaniske. Egenvekt 1,06 g/cm³
Slagfasthet u.br
Bøyefasthet 70 N/mm²
Strekkfasthet 44 N/mm²
E-modul 2500 N/mm²
Kuletrykk hardhet 90 N/mm²
Termisk. Brukstemp maks kortvarig. 100 °C
Brukstemp maks langvarig. 85 °C
Brukstemp min langvarig. -40 °C
Utvidelse tall ved temp endring 0,08 mm/m/ °C
Diverse. Fuktighetsopptak 0,3 %
Vannopptak 0,7 %

SaveSave